UVJETI PRODUŽENOG JAMSTVA

 

1. Jamstvo na Toyotomi klima uređaje kućne serije je 24 mjeseci, moguće je produžiti za 60 mjeseci (2 + 5 godina), i vrijedi od dana prodaje, a odnosi se na proizvod, a ne nedostatke ili greške prilikom ugradnje proizvoda.

2. Jamstvo na Toyotomi poslovnu seriju uređaja te uređaje za održavanje mikroklime je 24 mjeseci, i na iste nije moguće koristiti pogodnost produženog jamstva.

3. Jamstvo vrijedi isključivo ako je ugradnju uređaja izvršila ovlaštena tvrtka/obrt, te svojim pečatom i potpisom ovjerila jamstveni list. Uvjet za ostvarenje redovnog i produženog jamstva je i izvršen servis od strane tvrtke/obrta koji je uređaj prodala/instalirala. Obavezna je ovjera na jamstvenom listu od strane tvrtke/obrta koja je izvršila servis. Ukoliko godišnji jamstveni servis nije napravljen tj. ako jamstveni list nije ovjeren od strane ovlaštene tvrtke/obrta tada jamstvo automatski prestaje važiti 12 mjeseci od datuma prodaje. O pravovremenoj realizaciji godišnjeg jamstvenog servisa brigu vodi kupac. Godišnji jamstveni servis se naplaćuje prema cjeniku tvrtke/obrta koja je godišnji jamstveni servis i izvršila.

4. Synergia projekt d.o.o. jamči dobavu rezervnih dijelova te usluge ovlaštenog servisa, popravka i održavanja uređaja u roku od 7 godina, počevši od datuma prodaje proizvoda.

5. Jamstvo se odnosi na Toyotomi proizvode isporučene od strane uvoznika Synergia projekt d.o.o. kao ovlaštenog uvoznika za područje RH, te nije prenosivo na druge države.

6. Ako na pismenu reklamaciju kupca, u jamstvenom roku, uređaj ne bude popravljen u najviše 45 dana od prijave kvara, ili u slučaju da se kvar ne može otkloniti, kupac ima pravo zahtjevati zamjenu uređaja novim, pod uvjetom da novi uređaj bude iste vrste, tipa i tehničkih karakteristika. Ukoliko se u trenutku reklamacije zamjenski proizvod više ne proizvodi, kupcu će biti isporučen proizvod sličnog tipa i karakteristika.

7. Popravak uređaja u jamstvenom roku ili van istoga prvenstveno vrši tvrtka/obrt koja je uređaj prodala i/ili ugradila uređaj, ili se dostavlja na popravak u  servis tvrtke Synergia projekt d.o.o. u Puli.

8. Ako popravak traje duže od 10 dana od primitka uređaja, jamstveni rok se produžuje za vrijeme koliko je trajao popravak.

9. Jamstvo ne obuhvaća :
– kvarove prouzročene višom silom ( udar groma, vremenske nepogode, poplave, požar, potres itd. ) – neovlaštenu montažu/popravak uređaja – oštećenja pri transportu – oštećenja prouzročena spajanjem na glavno električno napajanje/spajanje s neispravnim naponom i frekvencijom – uporaba neodgovarajućeg rashladnog sredstva – neispravnu količinu rashladnog sredstva dopunjenu u sistem pri ugradnji/servisu uređaja – oštećenja prouzročena previsokim ili preniskim naponom – materijal korišten za ugradnju uređaja – oštećenja kondenzatora ili isparivača – koroziju dijelova uzrokovanu vanjskim atmosferskim utjecajima – manje neispravnosti koje kupac može sam otkloniti (vidjeti upute za upotrebu).

10. Kupac je dužan čuvati jamstveni list, potvrdu o produljenom jamstvu i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka, jer isključivo putem tih dokumenata može ostvariti svoja prava.